Diagnostisering

Door middel van een gericht vraaggesprek, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, wordt er besloten of fysiotherapie de juiste keuze is voor behandeling (screening). Daarna inventariseert en analyseert de fysiotherapeut op methodische wijze het probleem met bewegen van de cliënt, en komt met een behandelplan (diagnose en plan van aanpak). Hierna volgt het behandelproces ; het toepassen en uitvoering van de behandeling in samenspraak met de cliënt.  De evaluatie en de afsluiting vinden tevens plaats in deze periode (=de behandeling).                                                          Er bestaat dus altijd de mogelijkheid dat u niet ( direct) in aanmerking komt voor behandeling !                                                De reden hiervoor kan zijn dat er te weinig informatie beschikbaar is , in dat geval gaan we deze ontbrekende gegevens opvragen bij de verwijzer ( huisarts of specialist) . Tevens kan het zo zijn dat we fysiotherapie niet de beste keuze voor behandeling vinden , in dat geval gaan we u doorsturen naar een andere professional .                                               In alle gevallen gaan we opzoek naar de beste behandeling voor de situatie.